Hem / Om TSM / Bidragsgivare till säkerhetsstandarder

Bidragsgivare till säkerhetsstandarder

Taksäkerhetsmontörerna i Mälardalen har varit en proaktiv bidragsgivare till säkerhetsstandarder i branschen.
Här är några sätt på vilka företaget har gjort betydande bidrag:

1. Efterlevnad av föreskrifter:

Taksäkerhetsmontörerna följer strikt lokala och internationella säkerhetsföreskrifter som reglerar taksäkerhetsinstallationer och ställningsföreskrifter. Genom att följa dessa föreskrifter noggrant säkerställer företaget att alla dess installationer uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna.

2. Tvinga certifiering:

Vi utför noggranna inspektioner av fallskyddssystem för att säkerställa deras hållbarhet, styrka och överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter. Genom att tillhandahålla nytänkande fallskyddslösningar hjälper Taksäkerhetsmontörerna kunderna att uppnå en högre säkerhetsnivå.


3. Utbildning:

Taksäkerhetsmontörerna lägger stor vikt vid kontinuerlig träning och utbildning för sina anställda. Företaget investerar i den professionella utvecklingen av sin personal och håller dem uppdaterade med de senaste säkerhetsstandarderna, teknikerna och bästa praxis. Detta säkerställer att installationsteamen är väl rustade för att genomföra säkerhetsåtgärder exakt och effektivt.

4. Partnerskap och samarbete:

Taksäkerhetsmontörerna engagerar sig aktivt i partnerskap och samarbeten med branschorganisationer och tillsynsmyndigheter. Genom ett nära samarbete med dessa enheter håller företaget sig à jour med utvecklingen eller uppdateringarna av säkerhetsstandarder. Detta gör det möjligt för Taksäkerhetsmontörerna att förse kunderna med de mest uppdaterade och kompatibla säkerhetslösningarna.


Taksäkerhetsmontörernas engagemang för säkerhetsstandarder i branschen visas genom deras efterlevnad av regler, tränings- och utbildningsprogram, partnerskap och innovativa tillvägagångssätt.
Genom att kontinuerligt prioritera säkerhet bidrar företaget till att höja ribban för branschens säkerhetsstandarder och skyddar arbetarnas välbefinnande.