Hem / GDPR

Policydokument

Policydokument

Defensiv Invest med Dotterbolag(Taksäkerhetsmontörerna AB, Ställningsbyggaren AB och Defensiv Fastigheter AB)hanterar personuppgifter av olika slag. I samband med hantering av uppgifter hanteras dessa enligt den nya lagstiftningen(GDPR).

Hantering av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot medarbetare, beställare, leverantörer m.m.

Vi är skyldig att kontrollera att samtycke inhämtats för del av dessa uppgifter enligt vår inventering.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med vid varje tillfälle tillämplig lag och Bolagen arbetar även aktivt för att förhindra att personuppgifter missbrukas,sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till personuppgifterna.

Bolagen behandlar personuppgifter för att informera våra medarbetare om bland annat nyheter, events och liknande. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att utveckla verksamheten. Till detta kommer att Bolagen kan komma att behandla personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag.

Personuppgifter kan även komma att behandlas i kontakter med våra beställare, leverantörer m.m.

Kontakta vår interitetsansvarig gällande frågor: 070-7997154